partneri
ONLINE HRÁČI
On-Line 0

Štatistika
TOPlist

Pravidla

PravidláKAŽDÝ užívateľ bez výnimky je povinný riadiť sa týmito pravidlami. Majiteľ, autor a prevádzkovateľ tejto stránky nezodpovedá za uvedený obsah. Za obsah príspevkov zodpovedá daný užívateľ. Pokiaľ máte nejaké otázky, obráťte sa s nimi na Správcov či Administrátorov.

1. ZÁKAZY


Pravidlo 1.1:
-Zákaz písania príspevkov s témou rasovej, sexuálnej a náboženskej diskriminácie!
Pravidlo 1.2:
-Zákaz akýchkoľvek vulgárnych prejavov!
Pravidlo 1.3:
-Zákaz krivých obviňovaní administrátorov, moderátorov i normálnych hráčov!
Pravidlo 1.4:
-Zákaz urážania či iného napádania ktoréhokoľvek hráča!
Pravidlo 1.5:
-Zákaz posielania príspevkov bez vecného obsahu (SPAM), alebo mnohonásobne odosielanie príspevkov (FLOOD)!
Pravidlo 1.6:
-Zákaz poskytovania nelegálnych služieb!
Pravidlo 1.7:
-Zákaz akejkoľvek reklamy na stránky poškodzujúce užívateľa (SPAM, vírusy, spyware a pod.)!
Pravidlo 1.8:
-Zákaz viacnásobnej registrácie za akýmkoľvek účelom!
Pravidlo 1.9:
-Zákaz propagácie stránok z erotickým obsahom!
Pravidlo 1.10:
-Zákaz vymýšľať si zbrane, prípadne iné technológie, rasy a javy ,ktoré nepatria do sveta STARGATE!
Pravidlo 1.11:
-Zákaz nachádzať osoby, predmety, alebo javy ktoré tam nie sú alebo sú ale na inom miest, nachádzať veci v inventári ktoré tam nemáte, vymýšľať si choroby a zranenia!
Pravidlo 1.12:
-Je prísne zakázané zneužívať alebo využívať akékoľvek chyby hry, alebo systému za účelom škodenia alebo vo vlastný prospech.
Pravidlo 1.13:
-Je zakázané akokoľvek poškodzovať chod a funkčnosť hry a poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa.

2. MENO POSTAVY


Pravidlo 2.1:
-Meno postavy musí byť v tvare Meno Priezvisko(napr. Joe Green, alebo Steve Cares).
Pravidlo 2.2:
-Meno nesmie byť použité zo seriálu Stargate SG-1 , Atlantis a Universe.
Pravidlo 2.3:
-Nemalo by to byť všeobecne známe meno z iných sci-fi seriálov.
Pravidlo 2.4:
-V mene je zakázané používať tituly(napr.: Dr. Zelenka), alebo hodnosti (napr.: Generál Hammond).
Pravidlo 2.5:
-V mene je zakázané používať akékoľvek vulgarizmy, alebo prejavy rasovej, sexuálnej či náboženskej diskriminácie.
Pravidlo 2.6:
-Nesiem obsahovať špeciálne znaky (napr.: $, %, & ...) a žiadne čísla.

3. SPRÁVCA MISIE,VÝCVIKU


Pravidlo 3.1:
-Správca je anonymná postava, ktorá riadi priebeh misie alebo výcviku.
Pravidlo 3.2:
-Správca ma najvyššie slovo vo veci ním spravovanej, či už misie alebo výcviku.
Pravidlo 3.3:
-Priebeh misie alebo výcviku je plne v rukách správcu.
Pravidlo 3.4:
-Osočovanie alebo nadávanie na správcu kdekoľvek v hre bude potrestané.

4. ADMINISTRÁTOR


Pravidlo 4.1:
-Administrátor (ďalej len Admin) je osoba riadiaca celú hru a dozerajúca na jej funkčnosť.
Pravidlo 4.2:
-Admin ma najvyššie slovo vo všetkých záležitostiach hry.
Pravidlo 4.3:
-Adminove rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetkých hráčov.
Pravidlo 4.4:
-Admin je ako boh. Spravodlivý, neomylný a nezaujatý.
Pravidlo 4.5:
-Osočovať Admina, kdekoľvek v hre bude potrestané najvyšším možným trestom.

5. HODNOSTI


Pravidlo 5.1:
-Hráč začina z hodnosťov Kadet
Pravidlo 5.2:
-Hodnosti sa získavaju za významne zásluhy ako je záchrana zeme,záchrana životov,významy vedecký objav...,alebo vysoke pracovné nasadenie a obetavosť.
Pravidlo 5.3:
-Hodnosti sa nedavaju za čas stráveny v hre,časte a pravidelne prispievanie,dlžku hrania a podobne.
Pravidlo 5.4:
-Povyšenie shvaluje komisia zložená z Navrhovateľa(napr.: veliteľ týmu), správcu misie a najvyšieho veliteľa(napr.: Gen. Hammond)
Pravidlo 5.5:
-Výnimočne povyšenia sa udeľuju za význami prínos pre hru a podobne.
Pravidlo 5.6:
-O vynimočnom povyšeni rozhoduje hlavný admin, alebo ostatný administrátori.
Pravidlo 5.7:
-Neexistuje žiadne pravidlo o tom, že musíte byť povýšeny!!!

6. VYZNAMENANIA


Pravidlo 6.1:
-Vyznamenanie sa navrhuje rovnako ako povýšenie.
Pravidlo 6.2:
-Možnosti vyznamenani su popísane tu
Pravidlo 6.3:
-Neexistuje žiadne pravidlo o tom, že musíte byť vyznamenaný!!!

7. POVINNOSTI HRÁČA


Pravidlo 7.1:
-Povinnosťou hráča je dodržiavať všetky pravidlá bez výnimky.
Pravidlo 7.2:
- Ich neznalosť neospravedlňuje.
Pravidlo 7.3:
-Hráč ma dodržiavať pokyny a príkazy svojich nadriadených, správcov a adminov.
Pravidlo 7.4:
-Hráč ma konať tak aby svojim správaním nesťažoval a neznepríjemňoval hru ostatným hráčom.

9. DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Pravidlo 8.1:
-Disciplinárne konanie môže navrhnúť akýkoľvek hráč..
Pravidlo 8.2:
-Pred začatím disciplinárneho konania ho musí schváliť najvyšší veliteľ, alebo Admin.
Pravidlo 8.3:
-Disciplinárne konanie prebieha v miestnosti, do ktorej majú prístup všetci plnoprávny hráči, ale bez vyzvania majú ZAKÁZANÉ prispievať, alebo inak vstupovať do priebehu konania.
Pravidlo 8.4:
-Disciplinárna komisia sa skladá: Najvyšší veliteľ(napr.:Gen. Hammond), minimálne dvaja ďalší dôstojníci, žalobca (prednesie obvinenie).
Pravidlo 8.5:
-Hráč sa obhajuje sám, alebo je obhajovaný iným hráčom ak o to požiada.
Pravidlo 8.6:
-Trest udeľuje komisia, prípadne ho navrhne žalobca.
Pravidlo 8.7:
-Rozhodnutie komisie musí byť väčšinové!
Pravidlo 8.8:
-Rozhodnutie komisie je okamžite platné a záväzne pre každého hráča.
Pravidlo 8.9:
-Záznam z disciplinárneho konania bude pridaný k hráčskemu osobnému spisu.

10. HRÁČ, KADET


Pravidlo 9.1:
-Hráčom (alebo užívateľom) SGG sa rozumie každá zaregistrovaná osoba bez rozdielu či sa jedna o kadeta alebo nie.
Pravidlo 9.2:
-Kadetom je osoba zaregistrovaná na SGG ktorá ešte nespĺňa podmienky pre vstup do hry..
Pravidlo 9.3:
-Plnoprávnym hráčom sa rozumie každá osoba zaregistrovaná na SGG ktorá splnila podmienky pre vstup do hry a bola schválená správcom výcviku a Administrátorom.

11. TRESTY


Pravidlo 10.1:
-Tresty sa udeľujú podľa závažnosti prečinu.
Pravidlo 10.2:
-Tresty vo väčšine udeľuje Admin.
Pravidlo 10.3:
-Napomenutie, upozornenie (nedodržanie niektorých menej závažných pravidiel, prvý prípad spamu a floodu...)
Pravidlo 10.4:
-Ban na príspevky (spam, flood, vulgarizmy a prejavy diskriminácie...)
Pravidlo 10.5:
-Ban do hry (osočovanie správcov, adminov, opätovné porušenie pravidiel...)
Pravidlo 10.6:
-Zmazanie registrácie (nadávanie a hrubé osočovanie adminov, hrubé porušenie pravidiel, poškodzovanie hry, bugovanie, multiregistrácia...)
Pravidlo 10.7:
-Zmazanie registrácie a zablokovanie opätovnej registrácie (Obzvlášť závažne prípady...)
Pravidlo 10.8:
-Disciplinárna komisia (navrhuje sa podľa vyššie uvedených pravidiel, väčšinou sa jedna o nedodržanie rozkazov, násilností, vulgarizmy a podobne...)
Pravidlo 10.9:
-Trest nadobúda okamžitú platnosť a je záväzný pre potrestaného hráča.
Pravidlo 10.10:
-Hrubým diskutovaním a nadávkami sa len dopracujete k zvýšeniu trestu a nie odvolaniu!